Bảng giá dịch vụ sửa chữa điện thoại iPhone

Bảng giá dịch vụ thay mặt kính, màn hình và Pin

STT Model Mặt kính Màn hình Thay Pin
 1 iPhone 5 200.000 ₫ 450.000 ₫ 250.000 ₫
 2 iPhone 5S 200.000 ₫ 450.000 ₫ 250.000 ₫
 3 iPhone 5C 200.000 ₫ 450.000 ₫ 250.000 ₫
 4 iPhone 6 500.000 ₫ 850.000 ₫ 300.000 ₫
 5 iPhone 6 Plus 600.000 ₫ 1.200.000 ₫ 350.000 ₫
 6 iPhone 6S 500.000 ₫ 950.000 ₫ 300.000 ₫
 7 iPhone 6S Plus 600.000 ₫ 1.400.000 ₫ 350.000 ₫
 8 iPhone SE 300.000 ₫ 550.000 ₫ 250.000 ₫
 9 iPhone 7 600.000 ₫ 1.450.000 ₫ 300.000 ₫
 10 iPhone 7 Plus 700.000 ₫ 2.200.000 ₫ 400.000 ₫
 11 iPhone 8 600.000 ₫ 2.700.000 ₫ Liên hệ
 12 iPhone 8 Plus 700.000 ₫ 3.000.000 ₫ Liên hệ
 13 iPhone X 1.600.000 ₫ 6.600.000 ₫ Liên hệ

Bảng giá dịch vụ sửa chữa chân sạc, IC wifi, IC nguồn

STT Dòng máy Chân sạc IC Wifi IC Nguồn
1 iPhone 5 250.000 ₫ Liên hệ Liên hệ
2 iPhone 5S 250.000 ₫ Liên hệ Liên hệ
3 iPhone 5C 250.000 ₫ Liên hệ Liên hệ
4 iPhone 6 300.000 ₫ Liên hệ Liên hệ
5 iPhone 6 Plus 350.000 ₫ Liên hệ Liên hệ
6 iPhone 6S  300.000 ₫ Liên hệ Liên hệ
7 iPhone 6S Plus  350.000 ₫ Liên hệ Liên hệ
8 iPhone SE Liên hệ Liên hệ Liên hệ
9 iPhone 7  450.000 ₫ Liên hệ  1.500.000 ₫
10 iPhone 7 Plus 550.000 ₫ Liên hệ 1.500.000 ₫
11 iPhone 8 Liên hệ  Liên hệ Liên hệ
12 iPhone 8 Plus Liên hệ  Liên hệ Liên hệ
13 iPhone X Liên hệ  Liên hệ Liên hệ