Bảng giá dịch vụ sửa chữa điện thoại Xiaomi

Bảng giá sửa chữa Xiaomi dòng Mi

STT Model Mặt kính Màn hình Thay pin
1 Xiaomi Mi A1 Liên hệ Liên hệ Liên hệ
2 Xiaomi Mi 2 300.000 ₫ 800.000 ₫ Liên hệ
3 Xiaomi Mi 2A 300.000 ₫ Liên hệ Liên hệ
4 Xiaomi Mi 2S Liên hệ 950.000 ₫ Liên hệ
5 Xiaomi Mi 3 300.000 ₫ 550.000 ₫ 250.000 ₫
6 Xiaomi Mi 4 250.000 ₫ 650.000 ₫ 300.000 ₫
7 Xiaomi Mi 4i / Mi 4C 250.000 ₫ 700.000 ₫ 300.000 ₫
8 Xiaomi Mi 4S 300.000 ₫ 700.000 ₫ Liên hệ
9 Xiaomi Mi 5 400.000 ₫ 700.000 ₫ 300.000 ₫
10 Xiaomi Mi 5C 300.000 ₫ Liên hệ Liên hệ
11 Xiaomi Mi 5S Liên hệ 1.100.000 ₫ 300.000 ₫
12 Xiaomi Mi 5S Plus 400.000 ₫ Liên hệ 450.000 ₫
13 Xiaomi Mi 6 500.000 ₫ Liên hệ Liên hệ
14 Xiaomi Mi 6 Plus Liên hệ Liên hệ Liên hệ
15 Xiaomi Mi 4X 300.000 ₫ Liên hệ Liên hệ

Bảng giá sửa chữa Xiaomi dòng Mi Note

STT Model Mặt kính Màn hình Thay pin
1 Xiaomi Mi Note 300.000 ₫ 950.000 ₫ Liên hệ
2 Xiaomi Mi Note Pro 300.000 ₫ 1.050.000 ₫ Liên hệ
3 Xiaomi Mi Note Plus Liên hệ Liên hệ Liên hệ
4 Xiaomi Mi Note 2 Liên hệ 700.000 ₫ Liên hệ
5 Xiaomi Mi Note 3 Liên hệ Liên hệ Liên hệ

Bảng giá sửa chữa Xiaomi dòng Mi Max

STT Model Mặt kính Màn hình Thay pin
1 Xiaomi Mi Max 450.000 ₫ 850.000 ₫ 300.000 ₫
2 Xiaomi Mi Max 2 500.000 ₫ 950.000 ₫ Liên hệ

Bảng giá sửa chữa Xiaomi dòng Mi Mix

STT Model Mặt kính Màn hình Thay pin
1 Xiaomi Mi Mix 450.000 ₫ 2.100.000 ₫ Liên hệ
2 Xiaomi Mi Mix 2 Liên hệ Liên hệ Liên hệ

Bảng giá sửa chữa Xiaomi dòng Redmi

STT Model Mặt kính Màn hình Thay pin
1 Xiaomi Redmi 1S 300.000 ₫ 700.000 ₫ Liên hệ
2 Xiaomi Redmi 2 300.000 ₫ 700.000 ₫ Liên hệ
3 Xiaomi Redmi 2A 300.000 ₫ Liên hệ Liên hệ
4 Xiaomi Redmi 2 Pro Liên hệ Liên hệ Liên hệ
5 Xiaomi Redmi 3 250.000 ₫ 600.000 ₫ 300.000 ₫
6 Xiaomi Redmi 3S 250.000 ₫ 650.000 ₫ 450.000 ₫
7 Xiaomi Redmi 3X 250.000 ₫ 650.000 ₫ 300.000 ₫
8 Xiaomi Redmi 4 300.000 ₫ Liên hệ 400.000 ₫
9 Xiaomi Redmi 4 Prime 350.000 ₫ 700.000 ₫ Liên hệ
10 Xiaomi Redmi 4A 300.000 ₫ 500.000 ₫ Liên hệ
11 Xiaomi Redmi 4X 300.000 ₫ Liên hệ 400.000 ₫
12 Xiaomi Redmi 5 Liên hệ Liên hệ Liên hệ
13 Xiaomi Redmi 5 Plus Liên hệ Liên hệ Liên hệ
14 Xiaomi Redmi Pro 350.000 ₫ 1.150.000 ₫ Liên hệ
15 Xiaomi Redmi Pro 2 Liên hệ Liên hệ Liên hệ

Bảng giá sửa chữa Xiaomi dòng Redmi Note

STT Model Mặt kính Màn hình Thay pin
1 Xiaomi Redmi Note 250.000 ₫ 700.000 ₫ Liên hệ
2 Xiaomi Redmi Note 2 200.000 ₫ 700.000 ₫ 300.000 ₫
3 Xiaomi Redmi Note 3 200.000 ₫ 600.000 ₫ 300.000 ₫
4 Xiaomi Redmi Note 3 PRO 200.000 ₫ 600.000 ₫ 300.000 ₫
5 Xiaomi Redmi Note 4 350.000 ₫ 800.000 ₫ 400.000 ₫
6 Xiaomi Redmi Note 4A 300.000 ₫ 700.000 ₫ Liên hệ
7 Xiaomi Redmi Note 4X 350.000 ₫ 800.000 ₫ 400.000 ₫