Bảng giá dịch vụ sửa chữa Samsung

Bảng giá dịch vụ sửa chữa Samsung dòng S

STT Model Mặt kính Màn hình Thay pin
1 Samsung Galaxy S4 300.000 ₫ 1.250.000 ₫ 250.000 ₫
2 Samsung Galaxy S5 350.000 ₫ 1.550.000 ₫ 300.000 ₫
3 Samsung Galaxy S6 400.000 ₫ 2.500.000 ₫ 450.000 ₫
4 Samsung Galaxy S6 Active 400.000 ₫ 2.800.000 ₫ 400.000 ₫
5 Samsung Galaxy S6 Edge 600.000 ₫ 2.900.000 ₫ 500.000 ₫
6 Samsung Galaxy S6 Edge Plus 800.000 ₫ 4.200.000 ₫ 450.000 ₫
7 Samsung Galaxy S7 450.000 ₫ 2.500.000 ₫ 450.000 ₫
8 Samsung Galaxy S7 Edge 800.000 ₫ 3.600.000 ₫ 450.000 ₫
9 Samsung Galaxy S8 800.000 ₫ 3.400.000 ₫ Liên hệ
10 Samsung Galaxy S8 Plus 900.000 ₫ 4.100.000 ₫ Liên hệ

Bảng giá dịch vụ sửa chữa Samsung dòng J

STT Model Mặt kính Màn hình Thay pin
1 Samsung Galaxy J 600.000 ₫ Liên hệ Liên hệ
2 Samsung Galaxy J1 350.000 ₫ 400.000 ₫ Liên hệ
3 Samsung Galaxy J2 300.000 ₫ 1.100.000 ₫ Liên hệ
4 Samsung Galaxy J2 Prime 250.000 ₫ 600.000 ₫ Liên hệ
5 Samsung Galaxy J3 300.000 ₫ 1.200.000 ₫ 350.000 ₫
6 Samsung Galaxy J3 Pro 400.000 ₫ 1.150.000 ₫ 300.000 ₫
7 Samsung Galaxy J5 300.000 ₫ 1.200.000 ₫ 350.000 ₫
8 Samsung Galaxy J5 Prime 350.000 ₫ 850.000 ₫ Liên hệ
9 Samsung Galaxy J7 350.000 ₫ 1.450.000 ₫ Liên hệ
10 Samsung Galaxy J7 Prime 350.000 ₫ 900.000 ₫ Liên hệ
11 Samsung Galaxy J7 Pro 400.000 ₫ 2.000.000 ₫ Liên hệ
12 Samsung Galaxy J7 Plus 400.000 ₫ 1.950.000 ₫ Liên hệ

Bảng giá dịch vụ sửa chữa Samsung dòng A

STT Model Mặt kính Màn hình Thay pin
1 Samsung Galaxy A3 (2015) 300.000 ₫ 1.400.000 ₫ 250.000 ₫
2 Samsung Galaxy A310 ( A3 2016) 300.000 ₫ 1.600.000 ₫ 300.000 ₫
3 Samsung Galaxy A5 2016 / A510 350.000 ₫ 2.200.000 ₫ 350.000 ₫
4 Samsung Galaxy A5 2017/ A520 400.000 ₫ 2.000.000 ₫ Liên hệ
5  Samsung Galaxy A500 / A5 2015 350.000 ₫ 1.650.000 ₫ 350.000 ₫
6  Samsung Galaxy A7 2015/A700 Liên hệ 2.100.000 ₫ 300.000 ₫
7  Samsung Galaxy A7 2016/ A710 400.000 ₫ 600.000 ₫ 400.000 ₫
8   Samsung Galaxy A7 2017/ A720 450.000 ₫ 1.800.000 ₫ 500.000 ₫
9  Samsung Galaxy A8 2015 450.000 ₫ 5.300.000 ₫ 400.000 ₫
10  Samsung Galaxy A8 2016/ A810 500.000 ₫ 2.800.000 ₫ 450.000 ₫
11  Samsung Galaxy A9 2016/ A910 / A9 Pro 450.000 ₫ 2.300.000 ₫ 450.000 ₫
12 Samsung Galaxy A3 ( 2017) / A320 200.000 ₫ Liên hệ Liên hệ

Bảng giá dịch vụ sửa chữa Samsung Note

STT Model Mặt kính Màn hình Thay pin
1 Samsung Galaxy Note 10.1 inch P601/P600 Liên hệ 1.400.000 ₫ 300.000 ₫
2 Samsung Galaxy Note 2 300.000 ₫ 1.600.000 ₫ 300.000 ₫
3 Samsung Galaxy Note 3 Neo 350.000 ₫ 2.200.000 ₫ 350.000 ₫
4 Samsung Galaxy Note 3/N9000 350.000 ₫ 2.000.000 ₫ 300.000 ₫
5 Samsung Galaxy Note 4 350.000 ₫ 1.650.000 ₫ 400.000 ₫
6 Samsung Galaxy Note 5 450.000 ₫ 2.100.000 ₫ 500.000 ₫
7 Samsung Galaxy Note 8 1.400.000 ₫ 600.000 ₫ Liên hệ
8 Samsung Galaxy Note 8.0/N5110/N510 Liên hệ 1.800.000 ₫ 400.000 ₫
9 Samsung Galaxy Note Edge 700.000 ₫ 5.300.000 ₫ 350.000 ₫
10 Samsung Galaxy Note 7 1.500.000 ₫ 2.800.000 ₫ Liên hệ
11 Samsung Galaxy Note 1 Liên hệ 2.300.000 ₫ Liên hệ

Bảng giá dịch vụ sửa chữa Samsung Tab

STT Model Mặt kính Màn hình Thay pin
1 Samsung Galaxy Tab (8.9) P7300 650.000 ₫ 1.400.000 ₫ Liên hệ
2 Samsung Galaxy Tab 2(7 inch)/P1000 700.000 ₫ 800.000 ₫ 400.000 ₫
3 Samsung Galaxy Tab 2/P3110/P3100 500.000 ₫ 1.100.000 ₫ 400.000 ₫
4 Samsung Galaxy Tab 3 (8 inch)/ T310 / T311 350.000 ₫ 1.100.000 ₫ 550.000 ₫
5 Samsung Galaxy Tab 3 Lite /T111 350.000 ₫ 1.400.000 ₫ 350.000 ₫
6 Samsung Galaxy Tab 3/P5200/P5210 (10.1 inch) 600.000 ₫ 700.000 ₫ 450.000 ₫
7 Samsung Galaxy Tab 3/T210/T211 (7 inch) 450.000 ₫ 550.000 ₫ 400.000 ₫
8 Samsung Galaxy Tab 3V / T116 350.000 ₫ 1.150.000 ₫ Liên hệ
9 Samsung Galaxy Tab 4 ( 8 inch) / T331 / T330 600.000 ₫ 2.300.000 ₫ 400.000 ₫
10 Samsung Galaxy Tab 4/ T530/ T531/ T535/T520 500.000 ₫ 1.700.000 ₫ Liên hệ
11 Samsung Galaxy Tab 4/T231/T230/T235 400.000 ₫ 1.800.000 ₫ Liên hệ
12 Samsung Galaxy Tab 7 Plus/ P6200 1.100.000 ₫ 3.300.000 ₫ 400.000 ₫
13 Samsung Galaxy Tab 7.7/ P6800 650.000 ₫ 3.300.000 ₫ 400.000 ₫
14 Samsung Galaxy Tab A /T285 400.000 ₫ 3.100.000 ₫ Liên hệ
15 Samsung Galaxy Tab A 8.0/ P355/T355 600.000 ₫ 3.700.000 ₫ Liên hệ
16 Samsung Galaxy Tab A 9.7/P555/T555 250.000 ₫ 550.000 ₫ Liên hệ
17 Samsung Galaxy Tab A/ T550 550.000 ₫ 550.000 ₫ Liên hệ
18 Samsung Galaxy Tab A/ T585 450.000 ₫ 600.000 ₫ Liên hệ
19 Samsung Galaxy Tab E /T560/ T561 450.000 ₫ 500.000 ₫ Liên hệ
20 Samsung Galaxy Tab Note Pro 12.2/ P900/ P901/P905 250.000 ₫ 850.000 ₫ Liên hệ
21 Samsung Galaxy Tab Pro 8.4 / T320 / T321 400.000 ₫ 1.800.000 ₫ Liên hệ
22 Samsung Galaxy Tab S T705 8.4 inch 750.000 ₫ 3.400.000 ₫ 700.000 ₫
23 Samsung Galaxy Tab S T805 850.000 ₫ 3.300.000 ₫ Liên hệ
24 Samsung Galaxy Tab S2 8 (SM-T715) Liên hệ 3.100.000 ₫ Liên hệ
25 Samsung Galaxy Tab S2 9.7 inch/T810/T815 Liên hệ 3.700.000 ₫ Liên hệ
26 Samsung Galaxy TAB T800 500.000 ₫ Liên hệ Liên hệ