Hai điện thoại bí ẩn của Nokia được chứng nhận tại Nga