iPhone X và iPhone SE có thể sẽ bị khai tử ngay trong năm nay